“Dünyada 60 milyon insan yerlerinden edildi”

“Dünyada 60 milyon insan yerlerinden edildi”

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, “güç ilişkilerinin belirsiz olduğu ve cezasız kalmanın oyunun adı haline geldiği bir savaşta olan dünyada, çatışmalara taraf olanlar üzerinde etkisi olan herkesin akan kana son vermek için bir araya gelmelerinin aciliyet teşkil ettiğini” belirtti.

Guterres, “Çoğumuzun savaşın son bulduğunu göreceğini umut ettiği bir milenyumda 15 yılın ardından, yayılmakta olan küresel şiddet, uluslararası sistemin temellerini tehdit eder hale gelmiştir” ifadesini kullandı.

Bu yıl önceki yıllara göre daha fazla insanın evlerinden kaçtığını hatırlatan Guterres, dünyada yaklaşık 60 milyon insanın çatışma ve zulüm sebebiyle yerlerinden edildiğini, bu insanların yaklaşık 20 milyonunun mülteci olduğunu, yarısından fazlasının da çocuklardan oluştuğunu kaydetti.

Sığınmacı olan veya ülkeleri içinde yerlerinden edilen günlük ortalama kişi sayısının 2014 yılında 42 bin 500 olduğunu ve bu sayının 4 yıl öncesinde göre 4 kat yükseldiğini belirten Guterres, yasal kaçış yollarının giderek azaldığını, insani yardım kuruluşlarının yetersiz bütçelerle yaptığı faaliyetlerin bu denli büyük mağdur nüfusun artan ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini vurguladı.

“Bu insanlar, hayatta kalabilmek ve umut için bize bel bağlıyor. Onlar bizim yaptıklarımızı hatırlayacaklar. Fakat, bu trajedi yaşanırken, en çok yardım edebilecek durumundaki ülkelerin bazıları, iltica talebinde bulunan kişilere kapılarını kapatıyor. Sınırlar kapanıyor, sınırdan geri çevirmeler artıyor ve husumet artıyor” ifadelerini kullanan Guterres, küresel güçlerin ya pasif gözlemci ya da bu kadar çok masum sivili evlerinden kaçmak zorunda bırakan çatışmalarda uzak oyuncular haline geldiğine işaret etti.

Dünyadaki mültecilerin yüzde 86’sına ev sahipliği yapan ülkelerin refah düzeyi daha düşük ülke ve topluluklar olduğu bildiren Guterres, şu ifadelere yer verdi:

“Güç ilişkilerinin belirsiz olduğu ve öngörülemezlik ile cezasız kalmanın oyunun adı haline geldiği savaşta olan bu dünyada, bu çatışmalara taraf olanlar üzerinde etkisi olan herkesin farklılıklarını bir kenara bırakmaları ve akan kana son vermek için şartları yaratmak üzere bir araya gelmeleri şu anda aciliyet teşkil etmektedir. Fakat bu arada, dünya ya savaş mağdurlarına yardım etmenin yükünü hep birlikte omuzlamalı ya da dünyadaki mültecilerin yüzde 86’sına ev sahipliği yapan refah düzeyi daha düşük ülkeler ve topluluklar bu sorumluluk altında sıkıntıya düşüp istikrarsız hale gelirken seyirci kalma riskini göze almalıdır.”

Farklılıklar ne olursa olsun, savaş ve zulümden kaçanlara sığınma imkanı sağlamayı temel bir insani yükümlülük olarak kabul ettiklerini belirten Guterres, “Fakat bugün, aramızda refah düzeyi en yüksek olanlardan bazıları, bu çok eski ilkeye meydan okuyup, mültecileri kapıya dayanan, iş arayan kişiler ya da terörist olarak görmektedir. Bu tehlikeli, ileri görüşlü olmayan, ahlaki açıdan yanlış ve bazı durumlarda uluslararası yükümlülükleri ihlal eden bir davranış biçimi. Şimdi yanıltıcı kelimelerin ardına saklanmayı bırakma zamanı” dedi.

“Tarih, savaş ve zulüm mağdurları için doğru olanı yapmanın kuşaklar boyunca sürecek bir iyi niyeti ve refahı doğurduğunu göstermiştir” ifadesini kullanan Guterres, dünyanın 1951 mülteci sözleşmesine yönelik taahhüdünü yenilemeye duyduğu ihtiyacı vurguladı.

AA

Leave a reply